Valdres Event

Selskapet er ikke aktivt.

Dersom noen ønsker kontakt med eierne for å overta driften, ta kontakt med
Mikael Fønhus, tlf 992 87 002 eller epost: mikael@fonhus.net.